Wrangelshof (Varangu, Estland)

viru_lanVarangu som ligger i Viru län i Estland räknas som ur-hemmet till släkten Wrangel. Ortsnamnet kan härledas ur det estniska ordet “Võreng” eller “Varangis” som syftar på “det djupa stället i floden”. Sannolikt är själva släktnamnet “Wrangel” sprunget ur detta ortsnamn.
År 1250 tillhörde egendomen riddar Eilard, ansedd som stamfar för släkten Wrangel och som ursprungligen kan ha kommit till Livland med Tyska orden. corps_de_logisEgendomen hette då Varangalae och bestod av 32 haken. 1282 övergick egendomen till Johannes de Wrangele, som tagit byns namn som familjenamn. Byn förblev till i början av 1500-talet i släkten Wrangeles ägo, övergick sedan till ordensfogden i Wesenberg och ytterligare senare till svenska kronan. spannmalsmagasinet1613 gav kung Gustaf II Adolf Moritz Wrangel egendomen som förläning.Det är osäkert om det fanns en herrgård här redan på medeltiden. Grundandet av herresätet skedde först 1652 då byn Varangu avskildes och tilldelades kaptenen Fabian Wrangel. 1688 indrogs godset i reduktionen, men restitution skedde. I slutet av 1700-talet övergick godset genom gifte till kretsdomaren von Strahlborn som 1855 sålde det till Georg von Lueder, vars släkt ägt det fram till 1919 då det indrogs till staten. Den siste ägaren sedan 1892 hette överste D. Alexander von Lueder. Familjen von Lueder övergick 1919 till att vagnslidersköta ett nybygge som 1930 omfattade 120 haken. Den nuvarande huvudbyggnaden påbörjades år 1795.

Texten hämtad från:Schlösser und Herrenhäuser in Estland : ein Handbuch über 200 Häuser und Güter, Plön: Neuschäffer, cop. 1993 (Svensk översättning: Kerstin Malmström)

(Sidan är på Estniska men har ett flertal bilder från trakten!)

Se mer bilder över Varangu via denna länk>>>  www.hot.ee/oswald11/index2.html

Dela detta: