Nomineringsförslag

Enligt beslut på familjemötet 160910 ska en ny styrelse väljas till nästa ordinarie familjemöte. Då innevarande styrelsesammansättning nu sett i (mer…)

Dela detta:

Styrelsens sammansättning

Styrelsens ledamöter CG Wrangel af Sauss Ordförande CG Wrangel af Sauss (Interrimistiskt) Vice ordförande och kassaförvaltare Magnus von Stapelmohr Sekreterare, Webbredaktör (mer…)

Dela detta:

Medlemsavgifter

Svenska Wrangelföreningen är till för sina medlemmar och vill främja lättsamt umgänge mellan de olika Wrangel-ätternas familjemedlemmar. Detta gör vi (mer…)