Nomineringsförslag

Enligt beslut på familjemötet 160910 ska en ny styrelse väljas till nästa ordinarie familjemöte. Då innevarande styrelsesammansättning nu sett i princip likadan ut de senaste decenniet så uppmuntras medlemmarna i SWF att fundera på förslag till ny styrelse samt att själva kanske kunna tänka sig en roll inom denna.

Här kan du skicka in nomineringsförslag på styrelsemedlemmar att väljas vid nästa familjemöte 2019. Du kan antingen föreslå dig själv (= bäst) eller någon annan betalande medlem i SWF. Obs! Om du vill föreslå någon annan än dig själv måste du först ha fått godkänt av den personen!

[vfb id=8]
Dela detta: