Styrelsens sammansättning

Styrelsens ledamöter

CG Wrangel af Sauss Ordförande
Daniel Z. Johansson Kassaförvaltare (Interimistisk i avvaktan mötesbeslut)
Magnus von Stapelmohr Sekreterare, Webbredaktör
Christer Wrangel af Ellistfer Ledamot
Louise Strömerstén Ledamot
Alexandra Stille Ledamot

På familjemötet 190824 valdes två nya ledamöter in. Välkomna Louise och Alexandra!
Som medlem i SWF kan du alltid föreslå nya styrelseledamöter eller tycka till om styrelsens sammansättning. Nya styrelsemedlemmar väljs in vid ordinarie styrelsemöte vart tredje år.

Det kan du bland annat göra här» (inloggning som registrerad medlem krävs!)

Läs mer om styrelsen i våra stadgar under §3 som du hittar Här»
(inloggning som registrerad medlem krävs!)

Dela detta: