Registrering

Har du e-postadress redan registrerad hos SWF?  Klicka här »

Villkor för registrering
Eftersom SWF är en privat släktförening så har vi begränsat möjligheterna till medlemskap till ett antal sidor. För att få behörighet till hela innehållet måste du ha ett registrerat medlemskonto på wrangel.org. Följande gäller för att beviljas ett login :

  • Person som är medlem i Svenska Wrangelföreningen, eller
  • Person som tillhör någon av ätterna Wrangel (född Wrangel eller ingift), eller
  • Person som styrelsen bedömer som närstående till SWF eller behöriga i övrigt.

SWF återkommer till dig med besked om ansökan beviljats och i så fall med nödvändiga login-uppgifter!
(Obs! Svenska Wrangelföreningen förbehåller sig den exklusiva rätten att godkänna eller avslå ansökan om login på wrangel.org!)

Hjälp!
Fyll i samtliga begärda uppgifter och skicka in. OBS! Fältet “Jag är inte en robot” är en kontroll att du verkligen är en fysisk person som gör ansökan och inte en spam-robot! Om du får upp en serie bilder följer du bara instruktionen att markera de bildrutor som innehåller det begärda kriteriet (kan behöva upprepas flera gånger)!
Systemet genererar automatiskt ett lösenord som du får i ett mail om din ansökan godkänns. Det är ett slumpartat urval av tecken och när du loggar in första gången hamnar du på “Min sida” där du enkelt kan byta till ett eget lösenord via den länk som finns där!

Du kan ansöka om login-uppgifter här:
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält