Årsberättelser

Här finner du ordförandens redogörelse för aktiviteter, händelser m.m. som företagits av, eller påverkat föreningens verksamhet under den sistlidna (treårs-)perioden mellan ordinarie familjemöten. Käre medlem! Även om det kan verka


Detta innehåll är för inloggade medlemmar. Om du är en registrerad användare behöver du logga in för att kunna ta del av allt innehåll på wrangel.org! Har du anknytning till släkten och önskar registrera dig kan du göra detta nedan.
OBS! Alla registreringsförfrågningar granskas för att fastställa om det finns godtagbara skäl för medlemskap!


Varför envisas med login

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält