Årsberättelser

Här finner du ordförandens redogörelse för aktiviteter, händelser m.m. som företagits av, eller påverkat föreningens verksamhet under den sistlidna (treårs-)perioden mellan ordinarie familjemöten. Käre medlem! Även om det kan verka Visa