Gott Nytt År!


Kära medlemmar!

De flesta kan väl säkert hålla med om att 2022 i sin helhet var ett ganska dystert år med tanke på pandemin, Putins anfallskrig mot Ukraina, elprischock etc. – Nyheterna har varit fyllda av tråkiga budskap under det gångna året! Men, vi har haft ett undantag till detta för vår del, nämligen familjemötet som avhölls i Skåne 26 – 28 augusti och som av de flesta sågs som mycket lyckat!

Det är i svåra tider som familjen kan fungera som en enande kraft samt skapa samhörighet och kontinuitet mellan sina medlemmar. Oavsett goda eller svåra tider är detta också det övergripande  syftet med vår verksamhet och finns inskrivet i portalparagrafen i våra stadgar: Svenska Wrangelföreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas släktintressen samt agera som en sammanhållande faktor mellan de olika familjegrenarna och dess medlemmar. Vi “wranglar” kan kanske skatta oss dubbelt lyckliga eftersom vår släkt inte bara har gamla anor tillbaka, utan är även en stor släkt med många ätte-grenar, både i Sverige och i Tyskland.

Det gör också att behovet av information som når ut till alla medlemmar blir större och skapar en utmaning för oss. I takt med den snabbt växande IT-tillgängligheten i samhället har nya möjligheter öppnats där elektronisk kommunikation i form av internet och epost ersätter det traditionella brev-utskicket. Det är en utveckling som Svenska Wrangelföreningen också är en del av, bland annat genom tillkomsten av wrangel.org. Styrelsen har för ett par år sedan med anledning av detta också tagit ett beslut om att upphöra med pappersutskicken och fortsättningsvis helt fokusera på digital kommunikation med medlemmarna. Därför är det också viktigt att vi har din epost registrerad så att du kan ta del av nyheter och information från föreningen. Om du har fått utskick från oss det senaste halvåret så finns du med i registret.

Vi anordnar som bekant också gemensamma internationella familjeträffar med visst intervall, antingen i Sverige eller i Tyskland. Vid ett par tillfällen har vi även haft gemensamma möten i Estland som är alla Wrangel-ätters “urhem”. Våra familjemöten är och har varit utmärkta tillfällen att få träffa gamla familjemedlemmar som man kanske inte sett på länge, men ger också möjlighet lära känna nya som tillkommit genom årens lopp! Det skapar broar mellan generationer och verkar för släktens kontinuitet! Vi har redan börjat planera för Svenska Wrangelföreningens 90-års jubileum som kommer att firas med ett jubileumsmöte i Stockholm om drygt två år (augusti 2025). Då kommer vi också bjuda in medlemmarna i den tyska föreningen att delta i firandet. Mer info kommer att komma närmare mötet – missa inte detta!

Mellan familjemötena har du som medlem också en möjlighet att hålla kontakten med andra “wranglar” genom vårt familjeforum som finns här på wrangel.org. Pröva gärna att skicka hälsningar eller berätta något med Wrangel-koppling – det är enklare än vad du kanske tror, bara du har ett login på wrangel.org!

wrangel.org har nu funnits i över 20 år och har gradvis utvecklats till att bli föreningens huvudsakliga informationskanal parallellt med epost-utskick. Eftersom wrangel.org (liksom all verksamhet i föreningen) bygger på ideella insatser, samt i alla väsentliga delar också har varit ett amatörprojekt från början så har också kvalitén och tillgängligheten genom åren gradvis utvecklats till att bli den funktionella webbplats vi har idag.
Tyvärr har den tidigare tidvis svajiga tillgängligheten gjort att wrangel.org varit alldeles på tok för underutnyttjad av medlemmarna, något som vi dock hoppas kan förändras framöver! Vi för kontinuerliga diskussioner i styrelsen om hur vi ska modernisera och förändra wrangel.org för att bättre passa medlemmarnas behov. Vi ser gärna att fler medlemmar vill vara med och utveckla webbplatsen till att bli ännu bättre, så ta chansen och kom med synpunkter på om hur du vill se wrangel.org – Använd gärna vårt kontaktformulär som du hittar här » för att komma med förbättringsförslag till hur vi kan utveckla sidan!

Avslutningsvis kan vi alltså nu lägga 2022 till handlingarna och träda in i det nya året 2023 med ett förnyat hopp om fred och frihet för jordens folk, ett slut på pandemier och grasserande ohälsa samt slut på inflation och lågkonjunktur. Vi i styrelsen ser också framåt och har som sagt redan börjat planeringen för festligheterna om två år. Nu när vi också passerat solårets mörkaste dag och snart börja ana ljusets återkomst då vi går mot en ny vår har vi all anledning att blicka framåt! Jag vill på mina och styrelsen vägnar börja detta nya solår genom att önska alla medlemmar i Svenska Wrangelföreningen ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

//CG Wrangel
(Orförande)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.