Min interaktion med wrangel.org

Interaktion mellan dig och wrangel.org
Styrelsen för Svenska Wrangelföreningen (SWF) har sedan ett par år tillbaka beslutat att styra huvuddelen av vår kommunikation med föreningens medlemmar till webbsidan och genom e-postutskick. Med andra ord har den tidigare papperskommunikationen med brevutskick så gott som helt försvunnit. Det är endast i undantagsfall som vi skickar brev till medlemmarna. Detta beror på att i princip alla numer har tillgång till en dator och/eller en smart-phone och är ofta snabbt nåbara för information om föreningens verksamhet, något som höjer kvalitén och träffsäkerheten i vår kommunikation med medlemmarna!

Detta innebär förstås att det är viktigt att vi har en aktuell e-postadress registrerad för dig som är medlem och vill få utskick, nyheter och uppdateringar från SWF! Meddela oss snarast om det sker förändringar i dina kontaktuppgifter, som t ex du har ny e-postadress eller ändrad kontaktinformation i övrigt!

För att logga in behöver du både ett användarnamn och ett lösenord. Generellt gäller att ifall du någon gång under de senaste två åren fått e-postutskick från Svenska Wrangelföreningen där meddelandehuvudet är liknande vår webbsidas sidhuvud så ska du också ha ett login! Huvudet ser ut så här:

Jag vet inte om jag är registrerad för login eller inte på wrangel.org...
Om du är osäker på om du tidigare fått ett mail med loggan som beskrivs ovan, eller bara har glömt användarnamnet kan du enkelt se om du har ett och i så fall vad namnet är genom använda funktionen »

Hämta användarnamn
Hur skaffar jag ett login på wrangel.org?
Om du inte har en e-postadress sedan tidigare registrerad hos SWF samt tillhör någon av ätterna Wrangel, så kan du enkelt ansöka om login-uppgifter via vårt registreringsformulär. OBS! Vi tar inte emot ansökningar om login på annat sätt än genom det formulär som finns på webben!

Formuläret hittar du här »
Varför allt krångel med att ha login på wrangel.org?
Det finns flera skäl till varför delar av innehållet finns bakom en “medlemsvägg”! Det absolut tyngst vägande skälet är förstås sekretessen. I och med att wrangel.org är publicerad på world-wide-web så innebär det att vem som helst, var som helst och när som helst kan se alla öppna sidor om man har tillgång till webben! Det säger sig självt att vi inte vill var en anslagstavla för hela världen utan endast inför våra medlemmar i Svenska Wrangelföreningen. Det ska också finnas en exklusivitet i att vara “betrodd” med ett login samt att kunna ta del av allt innehåll på sidan! Utöver de egna skälen till att ha en medlemsvägg så är det numer dessutom ännu viktigare att hålla en striktare sekretess på webbsidor i och med tillkomsten av GDPR, den europeiska dataskyddsförordningen som kom 2016 som alla offentliga webbplatser har att följa. Du kan läsa mer om GDPR här »
Om du upplever problem med din inloggning
testa först dessa tips:

  • Om du har CAPS LOCK aktiverat på ditt tangentbord så blir det bara versaler när du skriver. Eftersom användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga behöver du avaktivera CAPS LOCK-funktionen och i stället använda SHIFT vid behov.
  • Kolla att du har skrivit in rätt användarnamn (stavning) och/eller e-postadress? Det kan vara lätt att halka till på tangenterna och att ett eller flera tecken blir fel.
  • Ändrar din dator/telefon automatiskt användarnamnet eller e-postadressen du skriver in? Då har sannolikt “cachen” på din dator/telefon behållit tidigare använt användarnamn eller e-postadress. Pröva att hålla “Ctrl” nere samtidigt som du trycker på “F5” (Sidan läser in igen och tömmer “cachen”)