Om oss

Den svenska Wrangelföreningen
bildades 1934. Grundarna bestod av professor Evert Wrangel i Lund samt grevarna Herman och Carl Gustaf Wrangel i Stockholm. En av stiftarna, Herman Wrangel, donerade en betydande summa pengar till föreningen att användas kanske till ett hus eller släktgård i likhet med vad andra släktföreningar inom adeln då hade gjort. I sin donation stipulerade Herman att summan skulle förräntas samt att den aldrig fick understiga det ursprungliga beloppet. Något hus eller någon släktgård blev det aldrig under åren som gått och donationen har idag växt till ungefär 40 gånger det ursprungliga beloppet.

Detta möjliggör för SWF att bland annat anordna familjemöten samt att kunna dela ut stipendier till främst ungdomar inom släkten. Det är helt i linje med donatorns intensioner och bidrar till att stärka familjebanden inom den Wrangelska släkten.

SWF har också allt sedan sin tillblivelse haft kontakter med den tyska Wrangelföreningen och därigenom även med alla de medlemmar av familjen Wrangel som återfinnes runt om i världen. Förenings- och familjemöten hålls enligt stadgarna var tredje år och äger rum i allmänhet på sommarhalvåret. De år dessa möten sammanfaller med den tyska föreningens internationella möten håller vi gemensamma familjeträffar om det är möjligt!

En släktförening av vårt slag är dock hela tiden beroende av ideella insatser från dess medlemmar för att kunna överleva över tid. Därför uppmuntrar vi alla inom föreningen som vill att engagera sig i styrelsearbete eller att t ex anordna familjeevenemang som golfturneringar eller kulturutbyten som ligger utanför de ordinarie familjemötena.

Är du medlem i SWF kan du skicka efter användarnamn och lösenord för att kunna logga in här på wrangel.org. Som registrerad medlem får du tillgång till mer material.

Har du frågor, uppslag eller material som kan vara intressant att lägga ut på webben och som har koppling till den Wrangelska släkten så kan du göra det via e-post eller traditionell postgång. Meddelanden kan du skicka genom vårt kontaktformulär som du finner under “Kontakt” i menyn till vänster, eller genom att klicka på länken nedan!

Wrangel.org skall vara till för föreningens medlemmar, så ta chansen att vara med och påverka innehållet!

Kontaktformulär

Väl mött på denna hemsida!

CG Wrangel
Ordförande Svenska Wrangelföreningen

Dela detta: