GDPR

GDPR (The General Data Protection Regulation) är ett europeiskt regelverk som är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. I Sverige går det under benämningen Dataskyddsförordningen och har varit tillämpligt sedan 2018. Vad det i praktiken innebär för en släktförening som vår är att vi måste berätta vilken information som vi registrerar av dig som användare av wrangel.org samt att vi skyddar den informationen från obehöriga.

Detta är den främsta anledningen till att du måste logga in med personligt användarnamn och lösenord för att kunna ta del av ett utökat innehåll som att aktivt använda vårt familjeforum, ta del av bilder från familjemöten, släktprotokoll eller skildringar som kan innehålla information av privat natur. Eftersom SWF inte har något kommersiellt syfte så är många delar av integritetsskyddet som reglerar vår hantering av information gentemot tredje part inte tillämpligt i vårt fall men formuleringarna finns dock med i GDPR som standardtext.

GDPR på wrangel.org
Användarvillkor
Utöver våra skyldigheter enligt GDPR tillämpar vi användarvillkor som reglerar dina skyldigheter som användare av webbsidan. Dessa finner du under rubriken “Villkor” i menyn eller

Klicka här »
Mer om GDPR (Extern sida)
Dela detta: